Har hänt tisdag 31 december 2019
Har hänt lördag 31 augusti 2019

Plocka fram dina bouletalanger, snapsvisor och dansskor! Den 31:e augusti är det dags för Rostorpsdagen med den årliga kräftskivan! 

Läs mer »
Har hänt fredag 21 juni 2019

Traditionsenlig midsommarfirande på rostorpsplanen!
Stången kläs 10:00, ta gärna med blommor och grönt.
Firandet börjar 11:00 med dans och fika.
Glöm inte ta med ert bidrag till vårt gemensamma fikabord.
Dryck tar var och en med sig själv.

Har hänt söndag 10 mars 2019

Årsmöte 2019

Välkomna till årsmöte den 10 mars klockan 14.00 i Kirsebergssalen på Kirsebergs kulturhus.
Glöm inte att motioner till årsmötet ska, enligt stadgarna,
vara styrelsen tillhanda senast den 3:e februari så att vi har tid att förbereda dem inför årsmötet.

Efter att samtliga förfaranden i samband med årsmötet är avslutade fortsätter vi vårt möte med information från Tirups örtagård och närmare bestämt om verksamheten och vilka planerade aktiviteter som finns.

Varmt välkomna