Årsmöte 2019

söndag den 10 mars 2019

Årsmöte 2019

Välkomna till årsmöte den 10 mars klockan 14.00 i Kirsebergssalen på Kirsebergs kulturhus.
Glöm inte att motioner till årsmötet ska, enligt stadgarna,
vara styrelsen tillhanda senast den 3:e februari så att vi har tid att förbereda dem inför årsmötet.

Efter att samtliga förfaranden i samband med årsmötet är avslutade fortsätter vi vårt möte med information från Tirups örtagård och närmare bestämt om verksamheten och vilka planerade aktiviteter som finns.

Varmt välkomna