Projekt pÄ Rostorp

Här hittar du olika gemensamma projekt som pågår eller pågått på Rostorp.

  • Grannsamverkan
    Med syftet att göra Rostorp mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från oss boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig.
  • Solceller
    Avslutat projekt. Syftet att få till en bra och enkel process när det gäller bygglov med mera för solceller på våra tak.