Välkommna till Rostorps Egna Hem!

En villaförening på Kirseberg i Malmö!

Vår förenings ändamål är att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan villaägarna inom Rostorp i syfte att tillvarata och främja deras gemensamma intressen och verka för stärkande av samhörighetskänslan.

Vill du bli medlem eller få koll på våra förmåner?
Läs mer under medlemssidorna!

Varmt välkomna! 


På gång! lördag 31 december 2022

Vi skålar ut det festliga jubileumsåret och skålar in det etthundraförsta året i
egnahemsföreningens historia. Kl 12 på dagen, på Rostorpsplanen som varje år.