Välkommna till Rostorps Egna Hem!

En villaförening på Kirseberg i Malmö!

Vår förenings ändamål är att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan villaägarna inom Rostorp i syfte att tillvarata och främja deras gemensamma intressen och verka för stärkande av samhörighetskänslan.

Vill du bli medlem eller få koll på våra förmåner?
Läs mer under medlemssidorna!

Varmt välkomna! 


Har hänt söndag 10 mars 2019

Årsmöte 2019

Välkomna till årsmöte den 10 mars klockan 14.00 i Kirsebergssalen på Kirsebergs kulturhus.
Glöm inte att motioner till årsmötet ska, enligt stadgarna,
vara styrelsen tillhanda senast den 3:e februari så att vi har tid att förbereda dem inför årsmötet.

Efter att samtliga förfaranden i samband med årsmötet är avslutade fortsätter vi vårt möte med information från Tirups örtagård och närmare bestämt om verksamheten och vilka planerade aktiviteter som finns.

Varmt välkomna