Årsmöte 2024

lördag den 16 mars 2024

Denna dag är det dags för föreningens etthundraandra årsmöte. Där behandlas viktiga formella frågor och ledamöter till styrelsen väljs. Du har också möjligheten att påverka föreningens verksamhet genom att diskutera och vara med och besluta om de motioner som behandlas på mötet. 

Möteskallelse med dagordning har delats ut i brevlådorna.

Mötet inleds med en inspirerande föreläsning, innan den formella dagordningen tar
vid. Som en del av årets tema i föreningen, Hållbarhet på Rostorp, kommer Angelique
Jelinsky och håller föredrag på ämnet Åkerö 24, en naturlig trädgård. Åkerögatan 24 är
en hemtrevlig oas för människor, djur och växter som sköts på ett sätt som gynnar
naturens egna processer. På årsmötet kommer Angelique att berätta mer om vad det
innebär.

Fika serveras!

Tid: Kl 15:00. Plats: Kirsebergs Fritids- och Kulturhus, Dalhemssalen

 

Kallelse och andra mötesdokument kan du också ladda ner här:

Kallelse med dagordning

Bokslut 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och andra poster

Inkomna motioner och styrelsens yttrande på dessa