Årsmöte 2015

söndag den 22 mars 2015

Den 22 mars hölls Rostorps Egna Hems årsmöte på Kirsebergs fritids & Kulturhus. Vi var runt 50 personer som närvarade och mötet inleddes av sittande ordförande Ninni som hälsade alla välkomna, följt av Sofia Thelins underbara sång till gitarr under vår parentation.

Ingemar Steimer valdes till mötets ordförande, vilket han ledde på bästa sätt. Mötets formella del avslutades med att vi avtackade Kent som under många år varit förenings vice ordförande.

Efter mötet bjöds vi på en mycket god soppa av Tomas-Rostorps kock med tillhörande FIBER-bulle, kaffe och småkaka och som avslutning lottade vi ut vår-priser som av en händelse räckte till alla.

Vi ser fram emot ett roligt och händelserikt år på Rostorp!

Läs årsberättelsen här...

Mötesbilder

Vi avtackade Kent som under många år varit förenings vice ordförande.

Sofia Thelins underbara sång till gitarr under vår parentation.

Som avslutning lottade vi ut vår-priser som av en händelse räckte till alla

Efter mötet bjöds vi på en mycket god soppa av Tomas-Rostorps kock.

Bild /