Årsberättelse år 2015

Styrelsens sammansättning

  • Ordförande: Ninni Hyleborg
  • Vice ordförande: Sven Nordgren
  • Kassör: Jon Joines
  • Sekreterare: Sandra Mols
  • Ledamot: Martin Nilsson
  • Suppleant: Karin Steimer
  • Suppleant: Bodil Böjer

Verksamhetsåret 2015 inleddes med årsmöte den 13 mars på Kirsebergs kulturhus med god uppslutning. En del fokus lades på fibergruppens arbete och de gavs förnyat förtroende att arbeta fram ett förslag kring hur Rostorp ska få fiber. Styrelsen presenterade årets tema ”Kommunikation”, vi år underbar soppa med fiberbulle och föreningen lottade ut plantor och frön.

Styrelsen har haft 8 styrelsemöten under året och medlemsantalet har legat på ca150. Det har utkommit 5 st Rostorpsblad, samt extrainformation vid något tillfällen.

Föreningens tält har varit uthyrda framförallt under sommarhalvåret.

Hemsidan har vidarutvecklats och är nu en informativ och uppdaterad plats med god besöksfrekvens. Rostorps facebookgrupp utgör en alternativ mötesplats för alla boende på Rostorp, vilken är mycket flitigt använd, med ca 200 medlemmar.

Den 18 april städade vi Rostorp tillsammans med fantastiskt god uppslutning, härlig fika hos Rune och efter oss lämnade ett välstädat Rostorp.

Den 10 maj träffades några entusiaster på Rostorpsplanen och bytte växter och fikade i all enkelhet.

Midsommar firades traditionsenligt med kakbuffé och dans till dragspelsmusik runt midsommarstången på Rostorpsplanen.

Rostorps kräftskiva inleddes med Boulefinal, tävlingar och hattillverkning för att en timme senare spraka loss i en oförglömlig kräftskiva med runt 100 sörplande festdeltagande, sittandes i föreningens fyra tält, som dagen till ära var dekorerade med kräftpynt och ljuslyktor, dansgolv, musik och såpbubbelmaskin.

Den 11 oktober bytte vi åter växter och frön på Rostorpsplanen. Denna gång en mycket liten skara, men vi passade på att njuta choklad och kaffe, samt byta lite tankar och idéer, medan barnen busade på lekplatsen.

Under hela året har fibergruppen arbetat aktivt med att knyta fiberleverantörer till Rostorp och under februari 2016 är arbetet i gång! Vi tackar fibergruppen för en otroligt fin insats och ett gediget arbete som föranlett att inte mindre än 92 % av hushållen har anslutit sig.

Under året har fibergruppen gått ut med informationsbrev och information på såväl hemsida som facebook, samt tillsammans med fiberleverantör ordnat ett välbesökt fiberinformationsmöte på Kirsebergs kulturhus.

Den 6 januari var tog vi upp en gammal tradition och bjöd på julgransplundring på Kulturhuset. Ca 40 glada barn och vuxna lekte, njöt av den gemensamma kakbuffén och dansade ut julen.

Året avslutades med gemensamt nyårsfirande på Rostorpsplanen den 31/12 2015. Vi skålade in 12-slaget, dagtid, grillade korv och marshmallows, lyssnade med spänning till Kent Skogs nyårstal i vilket det tillkännagavs 2016-års tema ”Trädgårdens år” och hälsade de 100 grannarna som slöt upp GOTT NYTT ÅR!

 Stort tack till alla medlemmar och goda grannar för ännu ett aktivt och roligt år i bästa Rostorpsgrannars anda!