Stadsantikvarien föreläser!

måndag den 29 april 2024

Stadsantikvarie Olof Martinsson kommer på besök till vår förening och föreläser om 
egnahemsområdenas historia i allmänhet, byggnadstyperna, vad som skiljer våra hus 
på Rostorp från andra egnahemsområden, vad husen har för skydd i olika 
bestämmelser och mycket annat.

Lättare fika serveras.

Tid: Kl 18:30-20:00. Plats: Dalhemssalen i Kulturhuset, ingång från Dalhemsgatan.