Medlemsmöte angående solceller

torsdag den 17 maj 2018

Bakgrund
Två pilotfastigheter (Värnanäsgatan 9 och Kronetorpsgatan 11) har valts
ut för förprojektering och ett antals solcellsleverantörer har via bilder
illustrerat sina egna förslag på dessa (olika vinklar o alternativ). 23-24/4
besökte de Rostorp. Den 9/5 träffade vi Stadsbyggnadskontoret och
Malmö museum och diskuterade förutsättningarna för bygglov.

Medlemsmöte
Nu den 17/5 har vi ett medlemsmöte på Kirsebergs fritids- och kulturhus,
Kirsebergsalen kl. 19:00.
- Vi går igenom hur solceller får placeras och se ut (resultat från dialogen
9/5)
- Vi tar beslut om hur vi utvärderar/väljer ut solcellsleverantör vid
upphandling presenteras, d.v.s. vilka kriterier som ska vara
utslagsgivande.
- Genomgång av hur processen/tidsplanen ser ut framöver för upphandling
och genomförande