Solceller pÄ Rostorp

 

I föreningen genomfördes ett projekt för solceller under 2018-2019 med en arbetsgrupp under ledning av Andreas Holmgren. Projektet innebar bland annat följande:

  • Begäran om förhandsgranskning ang. bygglov för solceller för ett 60-tal
    villor på Rostorp och hantering av kommunikationen med Malmö
    Stad
  • Informationsmöte för intresserade medlemmar. Anteckningar från det mötet kan läsas här.
  • Framtagande av en förfrågan för upphandling av solcellsinstallation
  • Utvärdering och val av leverantör. Valet föll på E.ON som fick ta fram
    offerter för respektive hus. Lathund offertformulär.

Läs mer i detta PM

Information från April 2019

Projektet är nu avslutat. Har du frågor om det, kontakta Andreas på andreas.holmgren@me.com