Anteckningar från solcellsmöte 2018-01-16

Andreas Holmgren har gjort ett PM där han beskriver hur ett projekt skulle kunna se ut. Rent teoretiskt kan vi handla upp i Q2 och byggstart i Q3 I en upphandling måste man ha en del kriterier för att kunna jämföra anbud.

Förutom de tekniska detaljerna bör vi beakta de etiska aspekterna. Det är en hel del tekniska komponenter som ingår för att man ska få ett komplett system. Det ska ingå installation och idriftsättning.

I förfrågan kommer vi ta in optioner på tillvalsprodukter.

Malmö muséer har vandrat runt och gjort en första bedömning, men vi har fått något formellt förhandsbesked. De vill fortsätta diskussionerna. Vi behöver veta villkoren för att vi ska kunna gå ut med förfrågan. Förutom på villatak kan det tänkas att man monterar solcellspaneler på exempelvis garagetak.

Man får räkna med en återbetalningstid på 15 år.

Vi driver detta som en gemensam fråga. Andreas har fått styrelsens mandat att driva frågan. Här är en del av de ingående momenten.

  • Bygglov
  • Leverantörer ska ges tillfälle gå runt
  • Ansökan om investeringsstöd
  • Se till att leverantörer uppfyller en del krav vid utförande
  • Del- och slutbesiktning av installation

Frågor som kom upp:

Är det bara el som avses eller även värme?

Det är det vi tittar på just nu. Någon leverantör som vi har haft kontakt med är intresserade att kunna erbjuda mer omfattande lösningar. Både solceller och solfångare producerar mest energi när vi behöver det som minst, mitt på dagen på sommaren. Elen har den fördelen att man kan trycka ut den på elnätet.

Hur fungerar det med elhandeln?

Det finns olika modeller, vi ska undersöka vidare.

Hur länge håller solceller?

Man brukar räkna med 30 år. De åldras lite för varje år. Garantier lämnas med lite olika tider, Installation – ca 2 år, produktgaranti – ca 10 år och effektgaranti i ca 25 år.

Hur känsliga är solcellerna för solriktning?

De beror lite på teknik. Vi tittar efter monokristallina solceller som är lite dyrare men som inte är lika känsliga för ljusförhållanden. Våra tak är ofta riktade mot sydost eller sydväst, det mest ideala hade varit om de hade varit riktade mot söder.

Vad har Malmö Museum sagt?

De har mest ställt frågor, men vi har förstått att de vill ha en lösning som är enhetlig för området. Man verkar också ha en olika bedömning beroende på hur mycket man redan har förändrat sitt hus. Ett hus med ursprungligt utseende kan få svårare att få bygglov.

När börjar man betala?

Det kostar inget att föranmäla och få prisuppgifter. Till leverantörerna betalar man inget förrän anläggningen är idrifttagen och besiktigad.