PM 2 - Solceller pÄ Rostorp

När

Upphandling kv 2-18. Byggstart 1 sep-18 – slut sista maj 19.

Vad

 • Komplett pris per panel samt förslag per fastighet. Förväntad återbetalningstid samt total besparing 30 år. Långa garantier.
 • Solcellsystem: Solceller (ok kvalitet och miljö), monteringssystem, kablar tak / växelriktare, växelriktare/ effektoptimerare/ högspänningsskydd (ex Solaredge), likströms-/växelströms-/jordfelsbrytare, inkoppling/ idrifttagande datakommunikation, inkoppling elnät
 • Utseende: Helsvarta. Monterat ska det ”smälta in”
 • Tillval: Batteri / laddbox till ex bil/cykel; Elhandelsavtal. Försäkring.

Var

Normalt en taksida, mot solen. Tillval är fler solpaneler till ex garagetak.

Varför

Återbetalningstid max 15 år. Miljövinst. Självförsörjande. Kollektivt stöd.

Vem

Rostorps villaförening. 41 anmälningar om förhandsgranskningar. Intresseanmälan från hushåll till Rostorps villaförening, deadline 22 juni.

Hur

 • Bygglov – vilka villkor gäller
 • Solcellsleverantörer: Rundvandring, teknisk besiktning, offert per fastighet
 • Vi söker en långsiktig aktör och relation. Stöd i processen – lokal kontaktperson. Hjälp med investeringsstöd ansökan (max 20%; erhålls efter 1- 1½ år) hos Länsstyrelsen (kan ej kombineras med ROT). Genomgång och uppföljningssamtal.
 • I offert visar intyg på: medlemskap i branschorganisationen Svensk Solenergi, 3 referensprojekt, CV projektledare, rätt behörigheter (elinstallatör, BAS-P/U), UE lista och UE2015 om aktuellt. Vid etablering uppvisa intyg på ställning 2-9, heta arbete och säkra lyft – om aktuellt.
 • Offertgranskning mitten av maj. Beslut / val av styrelsen i slutet av maj.
 • Styrelse utser kontaktperson - alla generella kontakter, solcellsleverantör
 • Byggtid: Start 180901. Delbesiktning per fastighet. Slutbesiktning 190531.
 • Totalentreprenad (TE) har hela arbetsmiljöansvaret och BAS P/U, inkl ex
  taksäkerhet, heta arbete, säkra lyft, transport.
 • TE står för projektering, leverans, installation, driftsättning (inkl föranmälan / efteranmälan), avprovning/konfigurering
 • TE står för ex etablering, daglig städning, förvaring material, containers, byggbod, avfallshantering på anvisad plats. DoU samt kvalitetspärm.
 • Betalningsplan utifrån leverans. Villkor 1sta/sista faktura
 • En gemensam besiktningskontrollant anlitas
 • Uppföljning 2 års besiktning av årsproduktion. TE står för ev komplettering om avvikelser