Uppdaterad info April 2019

Projektet där vi tittar på möjligheter att sätta solceller på våra hus drivs på av en liten arbetsgrupp med Andreas Holmgren i spetsen.

Rostorp pekas ut i översiktsplanen 2012 som en del av Malmös kulturhistoriska värdefulla stadsmiljö. Regeringens förslag om slopad lovplikt för solenergianläggningar gäller inte för kulturhistoriskt värdefulla miljöer avseende både byggnader och områden, t ex Rostorp.

Vi har därför lagt till ett förprojekteringmoment där vi tar fram en typlösning som kan utvärderas av Malmö Stad och Malmö Muséer. Vi planerar också ett nytt medlemsmöte (ej datumsatt i skrivande stund) där vi ska fastställa de utvärderingskriterier som vi ska ha när vi väljer leverantör.