Rostorpsbladet 153

april 2023

Bladet innehåller bland annat en rapport från årsmötet och information om nya medlemmar i styrelsen!

Läs bladet här.