Rostorpsbladet 149

oktober 2020

Värme och omtanke i höstmörkret

När vi har kommit in i senare delen av oktober så går det inte att förneka att hösten är här, med sin blandning av blåsiga regnväder, friska och soliga dagar, brun lövsörja,  sprakande färger och kompakt kvällsmörker. Hösten är som gjord för att kura inomhus hemma och kanske är den årstid där vi påverkas minst av den speciella situationen i vår omgivning och världen.

Vi kan se tillbaka på ett halvår som inte alls blev som vi hade trott när vi i början av året planerade föreningskalendern, men vi har ändå kunnat genomföra ett antal aktiviteter i föreningens regi. De kom att se annorlunda ut än de brukar och vi fick hjälpas åt att vara extra försiktiga, men vi kunde hitta sätt att fortsätta skapa sammanhang för vår gemenskap på Rostorp. Jag vill tacka alla medlemmar som har bidragit med idéer och ansträngt sig för att på alternativa sätt ordna lärorika, trevliga, roande och samlande aktiviteter för oss. Jag vill också tacka alla som deltagit för att ni visat omsorg om varandra och engagemang under aktiviteterna.

En skön höst önskar styrelsen
genom

Carl Björklund, ordförande

Grannsamverkan i vandrande form

Med höstmörkrets intåg är det flera medlemmar som hört av sig och gärna vill se någon gemensam aktivitet för att sprida trygg och god stämning på gatorna i vårt område. Vi har det lugnt och tryggt i Rostorp i jämförelse med andra områden, men ibland händer det tyvärr att någon drabbas av skadegörelse, eller att någon annat händer som får andra att känna sig otrygga.

Vi har tidigare haft möten om grannsamverkan men det tog aldrig riktigt fart. Nu ser vi att intresset har ökat och att det är många som kan tänka sig att kvällsvandra i vårt område. Det är kul och vi vill gärna försöka bygga vidare på det. Till att börja med prövar vi att ordna något i Halloweenhelgen, i månadsskiftet oktober/november. Vi försöker göra något trevligt av det, som ett sätt att umgås och samtidigt sprida lugn och värme.

Är du intresserad? Håll utkik på föreningens hemsida rostorp.se och i Facebook-gruppen där vi annonserar ut hur du anmäler dig och vem som håller ihop vandringarna. Om du vill veta ännu mer om detta, eller har andra idéer för hur grannsamverkan kan utvecklas och är beredd att bidra, så kan du kontakta Helene Karlsson (0704-18 58 08).

Vi är stolta över den fina gemenskap vi har på Rostorp och vet att kvällsvandringar kan hållas i samma goda anda som våra andra aktiviteter. Med gott humör och omtanke om varandra kan vi få kvällarna att kännas lugnare och tryggare, både för oss som bor här och de som är här på besök eller bara passerar förbi.

Årsmöte - inte än, men ändå

Nästa års årsmöte planeras att hållas i mars, som brukligt. Vilken utformning som mötet får vet vi inte än - vi hoppas att det ska kunna genomföras under mer “normala” omständigheter men vi är beredda på att få improvisera fram mer smittsäkra lösningar om det behövs. Kallelse till mötet kommer stadgeenligt att gå ut minst tre veckor i förväg.  Motioner till mötet ska dock skickas in hela fem veckor i förväg enligt stadgarna. Men varför vänta? Om du har något du vill föreslå som du tycker är så viktigt att föreningen bör arbeta med det så kan du redan nu skriva en motion om det och skicka till styrelsen! Kontaktuppgifterna hittar du i slutet på Rostorpsbladet.

Tälten behöver en samordnare!

När vår tidigare ordförande och mångårige tältkoordinator Jon nu flyttar från Rostorp så behöver vi någon som tar över den viktiga uppgiften att samordna tältuthyrningen.  Redan från november behöver vi en ersättare, så det börjar brådska. Arbetet är inte så betungande men har en topp under studentfirandesäsongen varje år. Som tältkoordinator tar du hand om förfrågningar från medlemmar som vill hyra tälten, matchar behov mot tillgängliga tält och lägger in bokningar i kalendern. Inför varje hyra ser du också till att koppla ihop den som ska hyra med den som förvarar det tältet. Som tältkoordinator åtnjuter du samma förmån som de som förvarar tält; Du får hyra tält av föreningen kostnadsfritt för ditt eget bruk.
Är du intresserad? Hör av dig till ordförande Carl Björklund!

Rostorpsbladet på flera sätt

Sedan något år tillbaka så sprids Rostorpsbladet bara i digital form. Det var önskemål från medlemmar om att minska pappersförbrukningen som gjorde att de tryckta bladen slutade delas ut i brevlådorna, men med möjligheten för dem  som fortsatt ville ha bladet i pappersform att få det. Det är dock ingen som har efterfrågat det och i styrelsen är vi oroliga att det därför kan finnas medlemmar som inte får information om föreningens aktiviteter. Vi ber därför alla som läser detta att höra efter med sina grannar: Berätta hur bladet sprids nuförtiden, känner dina grannar till det? Är det någon som kanske skulle vilja ha Rostorpsbladet i pappersform så delar vi gärna ut det! Hör av er till ordförande Carl och berätta, så ordnar vi det. 

Halloween [ˌhæləʊˈiːn]

Halloween är en sedvänja som de senaste åren har fått ordentligt fäste i Sverige och det märks att det även gäller Rostorp. Många tycker att det är en trevlig och rolig tradition när barn klär ut sig och går runt i grannskapet. Men alla känner inte för besök och har kanske inte möjlighet att dela ut godis till alla som knackar på. Just i år är det dessutom inte så bra att hälsa på andra människor på nära håll. Du som har barn som tänker klä ut sig och gå runt på Halloween, tänk på att bara knacka på hos dem som vill ha besök. På Rostorp har det blivit en tradition - precis som i Amerika! - att den som gärna tar emot besök har en tänd pumpa framför huset, och den som inte har någon tänd pumpa vill slippa besök.  Var snälla och lagom läskiga mot varandra - och glöm inte att hålla avstånd och sprita händerna!

Nyår! Redan?!

Nu är vi ute och informerar i väldigt god tid, men ett sådant här konstigt år kan det vara bra att ha lite extra marginaler. Om drygt två månader är det nyår och vi planerar att ha en nyårsskål som vanligt, vid tolv på dagen på nyårsafton. Nyårsskålen hålls ju redan utomhus av tradition och vi hoppas därför att den ska kunna bli av, även om det tyvärr blir utan nyårskramar. Med lite mera avstånd än vanligt mellan oss får vi då avsluta ett konstigt år tillsammans.

Detaljerna kommer som vanligt på hemsidan och i Facebook-gruppen.

Nya parkeringsregler på Rostorp

Som vi informerade i ett tidigare Rostorpsblad så har trafiknämnden i Malmö stad har fattat beslut om att reglera parkeringen på gatorna i Kirseberg och Rostorp. Många medlemmar har uttryckt att de tycker att det är bra att det regleras eftersom det har varit många fordon från andra områden parkerade här. Några medlemmar är oroliga för att parkeringsförbud på de mindre gatorna kan leda till högre hastigheter och svårigheter för rörelsehindrade besökare. Styrelsen har varit i kontakt med Fastighets- och Gatukontoret för att få mer information om dels vilka gator som får vilken reglering, dels hur Malmö stad har tänkt kring sådana frågor som hastigheter, trafiksäkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade besökare. Vi har fått reda på att trafikregleringsenheten inte är klar med den slutliga regleringen än och därför inte kan informera om den. Däremot har vi fått kontakt med den enhet som jobbar med trafiksäkerhet och vi har kommit överens om att en tid efter att regleringen är införd så ska vi träffas och gå igenom området för att diskutera hur situationen har utvecklats och vilka problem som finns.

Styrelsen återkommer med mer information när vi har sådan.

Om du är intresserad att läsa mer så finns Trafiknämndens protokoll och beslutsunderlag från mötet på Medborgarportalen under punkten 10.

Medlem och förmåner

Som medlem i Rostorps Egna Hem har du tillgång till rabatter hos ett antal företag. Vilka de aktuella rabatterna är, och mycket annan information hittar du på vår hemsida rostorp.se! Är du inte medlem än? Du blir medlem genom att betala in 2020:s års medlemsavgift på 200 SEK. Betala den till PlusGiro 246368-5 eller via Swish till 123 146 5640. Glöm inte att skriva ert namn och er adress som avsändare. Vi tillämpar en medlemsavgift per fastighet.

Tält

Föreningen har tre stora samt ett litet festtält för uthyrning till våra medlemmar till förmånligt pris. Boka dem genom att kontakta styrelsen.
Att hyra kostar 250 kr per tält och tillfälle.

 

Redskap och prylar

Som medlem har du också möjlighet att gratis låna några praktiska redskap som föreningen äger.  Det finns även möjlighet att hyra en popcornmaskin! Och ännu bättre, en såpbubbelmaskin! Du hittar information om detta på hemsidan.

 

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen nästa år?

Kontakta valberedningen redan nu och anmäl ditt intresse!

 

Valberedningen:

Bodil Johansson, Kronetorpsgatan 16, 0702 - 81 62 71

Fatima Badri, Sävstaholmsgatan 11, 0709 - 98 11 39

Rune Karlsson, Kronetorpsgatan 12, 0708 - 17 93 35