Jubileumsåret 2022

januari 2022

En folder med information om jubileumsåret 2022 samt ett kalendarium över de viktigaste händelserna under året. Foldern delades ut i brevlådorna före nyår men kan givetvis även läsas här!