Årsberättelse 2014

Styrelsens sammansättning

  • Ordförande: Ninni Hyleborg
  • Vice ordförande: Kent Skoog
  • Kassör: Jon Joines
  • Sekreterare: Sandra Mols
  • Ledamot: Martin Nilsson
  • Suppleant: Karin Steimer
  • Suppleant: Bodil Böjer

Verksamhetsåret 2014 inleddes med årsmöte den 16 mars på Kirsebergs kulturhus med god uppslutning. Mycket fokus lades på fibergruppens arbete och de gavs förnyat förtroende att arbeta fram ett förslag kring hur Rostorp ska få fiber. Styrelsen presenterade årets tema ”Rostorpsgrannar”, vi fikade och föreningen lottade ut plantor och frön.

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under året och medlemsantalet har legat på ca150. Det har utkommit 5 st Rostorpsblad, samt extrainformation vid några tillfällen.

Föreningens tält har varit uthyrda framförallt under sommarhalvåret.

Hemsidan har vidarutvecklats och är nu en informativ och uppdaterad plats med god besöksfrekvens. Rostorps facebook-grupp utgör en alternativ mötesplats för alla boende på Rostorp, vilken är mycket flitigt använd, med ca 185 medlemmar.

Den 26 april städade vi Rostorp tillsammans med fantastiskt god uppslutning, härlig fika hos Rune och efter oss lämnade ett välstädat Rostorp.

Den 11 maj träffades några entusiaster på Rostorpsplanen och bytte växter och fikade i all enkelhet.

”Betong tar form” har varit en återkommande, uppskattad aktivitet. Att gjuta i betong under professionell ledning och med god fika och med fina resultat är otroligt befriande och roligt. Våra trädgårdar har nått nya estetiska dimensioner under denna ledning.

Midsommar firades traditionsenligt med picknick och dans till dragspelsmusik runt midsommarstången på Rostorpsplanen. Även här slog vi rekord gällande närvaron, fantastiskt!

Många boende i området renoverar sina hus och planerar trädgården och för att få en god inspiration från de närmaste, besökte Rostorpsgrannar under namnet öppet Rostorp varandra en söndag under prestigelösa former. Tack till er som öppnade era hem.

Rostorps kräftskiva fick i år en delvis ny utformning, då dagen startade sen eftermiddag med Boulefinal, tävlingar och hattillverkning för att en timme senare spraka loss i en oförglömlig kräftskiva med över 120 sörplande festdeltagande, sittandes i och utanför föreningens fyra tält, som dagen till ära var dekorerat och även bjöd på ljuslyktor, dansgolv, musik och såpbubbelmaskin.

Den 28 september bytte vi åter växter och frön på Rostorpsplanen och passade på att njuta choklad från kräftskivan, medan barnen busade på lekplatsen. Det var ca 15 hushåll som dök upp till denna självorganiserade aktivitet.

Under hela året har fibergruppen arbetat aktivt med att knyta fiberleverantörer till oss och gruppen har uppvaktat Malmö stad för att hitta en stabil samarbetspartner i arbetet. Detta har föranlett informationsbrev och information på såväl hemsida som facebook, samt två välbesökta fiberinformationsmöten på

Kirsebergs kulturhus. Beslut togs att Malmö stad äger nätet och att Own it kommer att leverera fibern. Arbetet kommer att påbörjas och förhoppningsvis även slutföras under 2015 och dags datum har 83 % av Rostorps hushåll ingått avtal om fiber.

Året avslutades med gemensamt nyårsfirande på Rostorpsplanen den 31/12 2014. Vi skålade in 12-slaget, på dagen, grillade korv och marshmallows, lyssnade med spänning till vice ordförandes nyårstal i vilket det tillkännagavs 2015-års tema ”kommunikation” och hälsade de 120 grannarna som slöt upp GOTT NYTT ÅR!

Stort tack till alla medlemmar och goda grannar för ännu ett aktivt och roligt år i bästa Rostorpsgrannars anda!