Årsberättelse 2011

Styrelsens sammansättning 

  • Ordförande: Ninni Hyleborg

  • Vice ordförande: Kent Skoog

  • Kassör: Anders Christensson

  • Sekreterare: Eva Gustavsson

  • Klubbmästare: Thomas Westman

  • Suppleant Ingela Steij Stålbrand

  • Suppleant: Katrine Bhiladvala 

Verksamhetsåret 2011 inleddes med årsmöte den 13 mars. Under mötet togs det slutgiltiga beslutet om nya stadgar, styrelsen förtydligade vad det innebar för föreningen och medlemmarna att vi är en fristående förening, föreningens nya hemsida presenterades och information om föreningens planerade arbete beskrevs. Styrelsen presenterade även årets tema ”kryddträdgården” och Rostorps kock bjöd på soppa, bröd och föreningen på utlottning av kryddplantor!

Styrelse har haft 8 styrelsemöten under året och medlemsantalet har legat på ca142. Det har utkommit 6 st Rostorpsblad, samt extrainformation vid två tillfällen. Vi har upplevt ”kryddträdgårdens” år och låtit detta tema sätta sin prägel på våra evenemang. Föreningens tält var framförallt under sommarhalvåret flitigt uthyrda.

Styrelsen beslöt att förtydliga medlemskapet i föreningen genom att dela ut medlemskort till betalande medlemmar, vilket fick stor uppskattning.

Den 7 maj ordnade styrelsen en välbesökt städdag. Ca 70 personer slöt upp (rekord?!) och vi kunde även detta år konstatera att Malmö stad gjort sitt jobb och skött renhållningen av området bra. Efter arbetet belönades vi med kaffe och kakor hemma hos Rune Karlsson. Nytt för året var vår medeltida ”miljöriddare” iförd riddarutrustning lånad från Malmö museer, som på ett värdigt sätt dubbade alla deltagande barn till ”miljöhjältar” och delade ut diplom. Lotter, priser i form av örter och pallkragar, samt trevligt umgänge med grannar avrundade denna förmiddag!

Under våren erbjöds alla medlemmar att till ett förmånligt pris köpa och dessutom få hemkört pallkragar för odling av kryddor och även annat gott.

På hemsidan presenterade styrelsen en fototävling med kryddväxter som pris. Vi fick in flera fina foton vilka publicerades på hemsidan.

Midsommar firades traditionsenligt med picknick och dans till dragspelsmusik runt midsommarstången på Rostorpsplanen! Aktiviteten var välbesökt och flera svängde sina lurviga i dans ledd av Helene Karlsson!

Rostorpsdagen med kräftskiva firades den 27/8 och blev lyckad trots kvällens kraftiga regn. Från lunch bjöds medlemmarna på loppis, boule, kaktävling, hattillverkning, tipspromenader och säcklöpning mm. Efter en timmes paus under eftermiddagen drog kräftskivan i gång. Ca 90 personer slöt upp under kvällen för en riktigt rolig och ”blöt” kräftskiva. Vid 22.00 öste regnet ner så kraftigt att de flesta valde att avrunda kvällen genom att vada hem i gyttja på jakt efter mygg. Dessförinnan delgavs tävlingsresultat, visor sjöngs och kvällen avslutades med dans på det inhyrda dansgolvet och ett riktigt tufft Malmö-quiss. Medlemmar ställde upp på alla sätt genom att t ex låna ut bord, el, fixa ljudanläggning, bära, resa tälten och ta emot festens sopor!

Fisketur i kylan erbjöds under oktober och en liten skara trotsade kylan och ryktet säger att det nappade!

Under november erbjöds medlemmarna en föreläsning om kryddor och örter samt hur dessa kan användas. Tyvärr var uppslutningen dålig och evenemanget ställdes in. Styrelsen tar dock på sig att informationen kom ut sent och erbjuder något i samma anda under nästa år.

Året avslutades med gemensamt nyårsfirande på Rostorpsplanen den 31/12 2011 kl 12.00…på dagen! Ca 50 grannar slöt upp och lät sig väl smaka av korv i bröd och godis!

Då sommaren 2011 var en regning historia drabbades flera boende i området av översvämning i källaren. Styrelsen har lagt ut en enkät på hemsidan samt delat ut densamma i pappersform under hösten. Intresset har varit stort och resultatet av denna enkät kommer att redovisas under våren.

Året avslutas med planeringen inför årsmötet den 18 mars, nästa års tema som kommer att vara bär samt tankar inför firandet av Rostorps 90-års jubileum i nov 2012!

Stort tack till alla medlemmar och goda grannar för ännu ett aktivt och roligt år!