Årsberättelse 2008

Styrelsens sammansättning

  • Ordförande Heléne Karlsson
  • Vice ordförande Lena Brettmar
  • Kassör Anders Christensson
  • Sekreterare Helle Michelsen
  • Klubbmästarinna Brith Widén
  • Suppleant Pelle Mankell
  • Suppleant Katrina Bhiladvala

Föreningen har under året haft 135 medlemmar, varav 7 nya. En förnyelsegrad på 92%.

Aktivitetsplan, se bilaga

Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten. Fem Rostorpsblad med information har delats ut. Ordförande har deltagit i möten tillsammans med Villaägarnas regionkontor och regionstyrelse samt nätverket ViM.

Årsmötet hölls i Kirsebergskyrkans nyrenoverade lokaler den 31 mars 2008. I samband med årsmötet diskuterades om fortsatt anslutande till Villaägarnas rikförbund. Till årsmötet bjöds representanter från Region Syd och regionkontoret in för att presentera sina respektive verksamheter och organisation.

Städdagen i april lockade som vanligt ett stort antal städglada vuxna och barn. Själva städningen gick naturligtvis undan och avslutades med kaffe med kaka och gottpåsar, som sedan några år tillbaka intas hos Rune och Ann-Britt Karlsson, Kronetorpsgatan 12. Varje deltagare fick ett lottnummer på vilket det sedan lottades ut priser.

Den 2 maj for ett 20-tal fisksugna barn och vuxna ut på Öresund med fiskebåten Pelle. Midsommar firades i solsken med dans och sång kompanjerade av dragspelaren Magnus Johansson och kontrabasisten Jan Karlsson, den sistnämnda boende på Rostorp. Magnus kom tillbaka för att spela för oss den 26 augusti då ca 90 personer åt kräftor, dansade och umgicks med varandra i fyra sammanställda tält. Utanför öste regnet ner, men vad gjorde väl det? Musikanläggning, tält, dansgolv och tillbehör ordnade styrelsen. El togs från hushållet på Åkerögatan 28. Fantastiska såser ordnade "vår mästerkock" Tomas Gustafsson, Åkerögatan 15. Festkommittén bestod förutom styrelsemedlemmar även av Jogy Kapinski och Patrik Danielsson, Åkerögatan 24 respektive 26. Flera medlemmar hjälptes åt att resa och plocka undan tält och dansgolv. Förutom det tidigare tält styrelsen köpt föregående år köptes ytterligare två tält in för kräftskivan, vilka väl kom till pass i det hällande regnet. Det innebär att föreningen nu äger tre tält för gemensamma aktiviteter samt för uthyrning.

En annan påhejad aktivitet som pågick under hela sommarhalvåret, så länge det var ljust nog, var boulen. En trogen skara män, för det var faktiskt "bara" män, träffades på Rostorpsgången samma tid varje söndagskväll för att spela boule – och i slutet av sommaren anordnades en turnering som vanns av Jogi Karpinski. Leif Svensson har gjort ett vandringspris som nu står på hedersplats hos familjen Karpinski-Mårtensson. Kan vi hoppas på fler kvinnliga deltagare till nästa säsong?

Påtryckningarna på Gatukontoret har fortsatt för att öka trafiksäkerheten i vårt område. Under hösten bildades ett arbetsutskott för trafikfrågor på Rostorp. Denna grupp består av medlemmar från föreningen där Rasmus Carlsson, Åkerögatan 3, är sammankallande och ordförande. Ordförande Heléne Karlsson deltar som styrelsens representant.

Inför jul avlade ordförande Heléne Karlsson och klubbmästarinna Brith Widén ett kort besök och delade ut en liten julblomma till äldre, trogna medlemmar i området. Styrelsen har under året också försökt hålla sig ajour med att uppmärksamma medlemmars bortgång eller tragiska upplevelser samt glädjande händelser värt att lyckönska. Föreningen Rostorps Egna hems 86:e år avslutades med ett gemensamt nyårsfirande på Rostorpsplan med bubbel i glas, choklad och godis samt levande musik av inlånade Erland Sjunnesson, klaviatur, John Perry, saxofon och Rostorpsboende Jan Karlsson, elbas. El till förstärkare togs ifrån Ulf och Annika Adolfsson, Åkerögatan 28.

Under året har arbetet med DVD:n fortsatt, och enligt projektledare Roland Johansson återstår den tekniska biten. Här har projektgruppen nu tagit elever från mediaprogrammet till sin hjälp. Användandet av föreningens hemsida fungerar som en elektronisk anslagstavla.

Styrelsens har aktivt arbetat för att fördelat uppgifterna mellan sig, men vill också fortsättningsvis engagera medlemmar utanför styrelsen för att hålla föreningen levande och öka samverkan och gemenskap. Styrelsen ser gärna att medlemmarna tar initiativ eller kommer med idéer till vad föreningen aktivt ska arbeta med. Arbetsutskottet för trafikfrågor eller DVD-projektet är två goda exempel på vad medlemmar tillsammans kan åstadkomma. Styrelsen samordnar gärna aktiviteter och nyttjar de goda kontakter vi har med Stadsdelsförvaltningen, Studieförbundet Vuxenskolan och Villaägarnas riksförbund me d regionkontor.

År 2009 planeras bli Tomatens år på Rostorp. Håll utkik efter aktiviteter som passar dig! Eller hör av dig när du vill!

Heléne Karlsson
ordförande