Årsberättelse 2007

Styrelsens sammansättning

  • Ordförande Heléne Karlsson
  • Vice ordförande Brith Widén
  • Kassör Anders Christensson
  • Sekreterare Helle Michelsen
  • Klubbmästarinna Lena Brettmar
  • Suppleant Pelle Mankell
  • Suppleant Katrina Bhiladvala

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten. Lika många Rostorpsblad med information har delats ut. Där emellan även extrablad med erbjudande om t ex byte av värmeväxlare. Ordförande och vice ordförande har deltagit i flera möten tillsammans med Villaägarnas regionkontor och regionstyrelse samt nätverket ViM. Påtryckningarna på Gatukontoret har fortsatt för att öka trafiksäkerheten i vårt område. Det resulterade till sist i ett så kallat "snällt gupp" i korsningen Beijersparksgatan – Ö Fäladsgatan. Dock har brevväxlingen med Gatukontoret fortsatt och flera medlemmar har passat på att ge uttryck för sina åsikter i projektet "Hej Kirseberg". Styrelsen har också skrivit till stadsdelskontoret angående trafikproblematiken, och fått gehör.

Som ovan nämns ordnade styrelsen med stor hjälp av Ingemar Widén, Stenkyrkegatan 11, ett fint erbjudande för byte av fjärrvärmeväxlare. 43 intresserade anmälde sig, varav ett drygt 30-tal genomförde bytet under våren.

Den hastigt planerade chokladprovningen fick tyvärr för få deltagare och fick ställas in. Styrelsen ordnade däremot en informationskväll för medlemmarna där Villaägarnas regionkontor och regionstyrelse fick komma och svara på frågor inför årsmötets diskussion om fortsatt anslutning eller inte. Vid årsmötet den 20 mars beslöts att föreningen skulle fortsatt vara ansluten till VÄ för att återuppta diskussionen vid nästa årsmöte.

Städdagen i april lockade 20-talet städglada vuxna och lika många barn. Själva städningen gick naturligtvis undan och avslutades med kaffe med kaka och gottpåsar, som sedan några år tillbaka intas hos Rune och Ann-Britt Karlsson, Kronetorpsgatan 12. Varje deltagare fick ett lottnummer på vilket det sedan lottades ut priser i solskenet.

Midsommardansen blev en regndans 2007. Dock ställde ett 30-tal föräldrar och barn upp och hade en rolig stund tillsammans med dragspelaren Magnus...... och kontrabasisten Jan Karlsson, den sistnämnda boende på Rostorp. Resten av sommaren var också blöt och flera medlemmar hade problem med vatten i källaren. Därför gjordes en inventering under hösten för att undersöka om underlag till fortsatt arbete i styrelsen med t ex behov av utbyggnad av avlopp i området. Det har dock visat sig vara ett fåtal som haft den typen av problem.

Den planerade utflykten med fiskebåten Pelle blåste bort. Däremot blev två lördagar på temat trädgårdsskötsel en succé där Ingvar Mann höll mycket trevlig föreläsning och svarade på alla frågor.

Tidigt under året bildade Helle Michelsen och Lena Brettmar en festkommitté som förutom de själva bestod av Liselotte Lindbladh, Beijersparksgatan 8, och Staffan Nyman, Beijersparksgatan 4. Tidigare nämnd Ingemar Widén och Leif Svensson, Värnanäsgatan 13, hjälpte till med inköp. Ett stort bidrag från Villaägarnas regionstyrelse medgav en riktigt trevlig fest på Restaurang Flygfyren med trerättersmiddag med 20-talsmeny, dans till sjumannaorkester och frågesport med fina priser. En fest som verkligen gick i grannsamverkans tecken.

Som tur var hade flera stycken gått på föreningens ordnade danskurs några lördagar innan för att klara av alla knepiga danssteg. Parallellt med festen rullade ett bildspel från föreningens aktiviteter.

Under året har arbetet med DVD:n om området rullat på. Att få ihop mötestider och material har tagit längre tid än projektgruppen trodde. Därför blev inte DVD:n klar till jubileumsfesten, men den kommer. Användandet av föreningens hemsida har däremot blivit en succé. Även om styrelsen hade önskat en annan typ av forum internt för föreningens medlemmar finns det en kontaktplats för utbyte av växter, trädgårdsprylar och information till och från styrelsen och mellan medlemmar. Rostorps hemsida är den mest besökta i Villaägarnas regionala del. Dessutom hör presumativa köpare av hus i Rostorp av sig via hemsidan till styrelsen med sina frågor.

Styrelsen står nu inför ett nytt aktivitetsår. I Rostorpsbladet och på hemsidan efterfrågar vi vad just du som medlem vill ha eller ha mer av. Kom till årsmötet och lyssna på Villaägarnas nya personal på regionkontoret. Ska vi vara fortsatt anslutna 2009? Hur stor kraft ska styrelsen lägga på arbete utanför Rostorp i samverkan med andra lokala föreningar? Vilka ska aktiviteterna vara?

Heléne Karlsson
ordförande