Rapport från årsmötet

tisdag den 11 april 2023

Årsmöte i föreningen hölls 19 mars. Mötet inleddes med ett intressant och inspirerande föredrag av Dan Jensen om hur många av våra hus förändrades från sitt urspungsutförande under rekordåren. Han berättade också om hur det går att ta tillbaka dem till originalutseende igen och vilka materialval som är lämpliga. 

På årsmötet skedde val till styrelseposter. I samband med årsmötet lämnade Sven Nordgren och Birgitta Weidmar sina poster i styrelsen och tackades. Nya i styrelsen är Elina Andersson som ledamot och Gösta Backlund som suppleant. På mötet valdes också nya förtroendevalda till poster som revisor och valberedare. 

Utöver det diskuterades frågor som trafiksäkerhet och parkering samt inbrottsskydd. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Malmö Stad för att försöka få förnyade hastighetsmätningar på de gator där boende upplevt att bilar körde mycket fortare än tillåtet.  

Protokollet från årsmötet finns här.