Ordförande har ordet

fredag den 26 februari 2021

Hej Rostorpare!

I november i år så har vår förening funnits i nittionio år. Nästa år
firar vi hundraårsjubileum. Just nu känns det hoppfullt att tänka på att
det faktiskt kommer en tid när vi kan umgås igen, många personer på
samma plats. Vi håller tummarna för att den tiden inträffar i god tid
innan vårt jubileum och gärna så snart som möjligt! Medlemmarna i vår
förening har sedan 1922 gått igenom många prövningar och umbäranden som
förmodligen har varit mycket värre än det vi går igenom nu - men det
hindrar ju inte att den här situationen känns ganska rälig och börjar
bli allt mer frustrerande för oss alla. Vi får hjälpas åt att hålla ut
och att stötta varandra på de sätt som går.

Vi ser att 2021 tyvärr inte kommer att vara ett normalt år, i varje fall
inte under det första halvåret. Det gör det svårt att ordna aktiviteter
som vanligt, men i styrelsen jobbar vi ändå på att vi ska genomföra
några av dem för att hålla föreningen, traditionerna och gemenskapen vid
liv. Vi koncentrerar oss på de aktiviteter som kan genomföras i små
grupper utomhus med goda möjligheter att hålla avstånd.

Det vi planerar in är till att börja med städdagen, någon gång i april,
och sedan ska vi försöka få till några ytterligare träffar. Vad som är
möjligt beror naturligtvis på pandemiläget och smittspridningen, samt
vilka restriktioner och rekommendationer som gäller vid varje tillfälle.
Styrelsen följer läget löpande och anpassar ambitionerna efter det.

Håll utkik på hemsidan, där lägger vi upp aktiviteterna i kalendariet.
Vi lägger också ut en notis i facebookgruppen när någon aktivitet läggs
upp eller ändras.

Årsmötet hör tyvärr till de aktiviteter som vi inte kan hålla just nu.
Vi hade en förhoppning att kunna genomföra det på samma sätt som förra
året, utomhus, men det faller delvis på att Kulturhuset är helt stängt
åtminstone till och med mars så att vi inte kan låna plats och ström
där, och framför allt på att smittsituationen just nu gör det olämpligt
att träffas i så stor grupp även utomhus. Vi har valt att inte hålla
mötet digitalt, eftersom det skulle begränsa möjligheterna att vara med
för de medlemmar som inte är vana vid sådana lösningar. Föreningens
stadgar säger att årsmötet ska hållas innan mars månads utgång, men
styrelsen ser inga möjligheter att hålla det så snart och vi tvingas
därför skjuta på det. Vår målsättning är att det ska hållas innan maj
månads utgång och vi är förhoppningsfulla att läget ska bli gynnsammare
till dess. Information kommer upp på hemsidan när vi beslutar om nytt
datum och kallelse kommer att delas ut minst tre veckor innan mötet i
alla brevlådor.

Även om föreningens verksamhet tvingas gå på lägre fart just nu så har vi ändå en del kostnader, varav många är fasta, och vi behöver ta in medlemsavgifter för att inte knapra av de pengar vi fonderar för jubiléet. Därför är det nu hög tid att betala in årsavgiften! Den är på 200 kr och går att betala till Plusgiro 246368-5 eller via Swish till 123 146 5640. Glöm inte att skriva ert namn och er adress som avsändare! Utskrift och utdelning av årskort sker samlat d.v.s. när det stora flertalet har betalat.

När läget blir bättre så har vi många roliga träffar att ta igen!
Vi hoppas på en bra sensommar och höst och att vi då helt naturligt och
utan några förbehåll kan leva efter årets tema:
" - Vi möts på Rostorp!"


Carl Björklund

Ordförande