Mycket på gång under hösten!

söndag den 17 september 2023

Under hösten vänter flera aktiviteter i föreningen. Årets tema i föreningen är Husen på Rostorp, ett tema som inspirerats av att de första husen här stod klara för hundra år sedan, år 1923.


Styrelsen försöker därför att ordna träffar på just det temat, med ämnen som
rör våra hus, tomter och trädgårdar. I  kalendern här på hemsidan visas de aktiviteter som är inbokade och mer information om dessa kommer i kalenderposterna när vi närmar oss de aktuella datumen.


Det finna naturligtvis många fler aktiviteter som skulle kunna ordnas, såsom föreläsningar, studiecirklar, kurser och mycket annat. Om du har egna idéer om vad vi skulle kunna göra i föreningen och kan tänka dig att hjälpa till med att anordna dem så får du väldigt gärna höra av dig till styrelsen.

 

Carl, ordförande