Jubileumsboken är här!

lördag den 10 september 2022

Jubileumsboken som utkommer med anledning av föreningens hundraårsjubileum, och som har våra trädgårdar som tema, är nu publicerad. I en festlig ceremoni på Rostorpsplanen på Rostorpsdagen den 27 september släpptes boken till medlemmarna och projektgruppen berättade om sitt arbete. Projektgruppen utgörs av Per Håkansson, Anna Jakobsson, Astrid-Louise Lidforsen och Sanda Mols. Under flera års tid har gruppen arbetat med att göra research, ta foton, kartlägga odlingar och gräva i historiska dokument för att sedan samla det i en omfattande bok. Under ceremonin tackade föreningens ordförande Carl Björklund gruppen för deras engagerade och ambitiösa arbete. Till tonerna av Rostorpsfanfaren skålade sedan medlemmarna för den färdiga boken, och därefter kunde de medlemmar som ville hämta ut sin bok.

Övriga medlemmar kommer att få sina exemplar av boken utdelade genom dörrknackning eller till brevlådan.