Fotoutställning på biblioteket

söndag den 6 november 2022

Brith Widén och Heléne Karlsson har tidigare i år inventerat materialet från den
fotoutställning som skapades till föreningens 85-årsjubileum. Det är ett fint
material som tål att visas igen, så Brith och Heléne har sett till att den får ställas
ut på Kirsebergsbiblioteket. Den kommer att vara utställd under november
månad för att uppmärksamma föreningens hundraårsjubileum och visa vår
historia för en större publik. Utställningen kommer att finnas inne i bibliotekets
lokaler och den är givetvis gratis att besöka för både rostorpare och den breda
allmänheten.