Solceller pÄ Rostorp

Vi har börjat titta på vad det skulle innebära att sätta solceller på våra
hus. Andreas Holmgren på Sävstaholmsgatan har tagit initiativ och har
redan hunnit med följande:

  • Begärt förhandsgranskning ang. bygglov för solceller för ett 40-tal
    villor på Rostorp och skött den kommunikationen med Malmö
    Stad
  • Tagit fram ett PM (bifogat) för upphandling av solcellsinstallation
  • Den 16/1 hölls ett informationsmöte för intresserade i
    Ringstasalen.

Anteckningar från det mötet kan läsas här.

Är du också intresserad av solceller, kontakta Andreas på andreas.holmgren@me.com