Villaföreningen - Rostorps Egna Hem

Bli medlem nu!

Du blir lättast medlem genom att betala din medlemsavgift till föreningens Plusgiro: 246368-5. Ange tydligt förnamn, efternamn och adress (gärna även mailadress).

Avgiften är förnuvarande 200 kronor per hushåll. För denna summa får ni tillgång till föreningens alla aktivteter, Rostorpsbladet i brevlådan, rabatter, möjlighet att hyra tält, samt matnyttig information via vår hemsida eller Facebookgruppen "Rostorps egnahem (Kirseberg, Malmö)".

För att delta i föreningsaktiviteter eller ta del av medlemsrabatterna krävs i allmänhet medlemskap.

Vi hoppas att alla som redan i dag är medlem i vår förening stannar och att ni som ännu inte är medlemmar känner er varmt välkomna.

I dag är vi 150medlemmar av 174 möjliga. Aldrig har vi varit så många!

Välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Jon Joines
Ordförande
Föreningen Rostorps Egna Hem