Villaföreningen - Rostorps Egna Hem

Statusuppdateringar

2016-01-31

Det har uppstått en diskussion om dragning av fiber genom trädgårdarna på det fastigheter som ligger runt Rostorpsplanen och på Kanike-/Rossviks-gatan. En grupp med representanter från fibergruppen och en del av de drabbade träffades den 28/1 och vi kommer att ha möte med Malmö stad i början av kommande vecka. Syftet är att se vad som kan göras för att förbättra lösningen.


2016-01-13

Presentationen från gårdagens informationsmöte finner ni här: Presentation
Frågor och svar som fångades upp kan ni läsa här: Frågor & Svar

OBS! Priset för 1000/1000-tjänsten stämmer inte i presentationen.


2015-12-21

Nu har vi fått inbjudan till byggmöte den 12/1 -2016. Möte är kl. 17:30 i Kirsebergssalen i Kirsebergs kulturhus. Välkomna dit!


2015-12-01

Den senaste informationen bekräftar det vi har fått reda på tidigare. Malmö Stad väntar fortfarande på tillstånd från polisen för att sätta upp skyltarna. Man har för avsikt att börja bygga i vecka 4 om vädret tillåter. Beräknad byggtid är 90 dagar. Den som kommer att ha totalentreprenaden på Rostorp är FNC som Malmö Stad har god erfarenhet av.


2015-10-27

Info från Malmö Stad via Telenor (Ownit):
"Grävstart kommer att ske mitten av januari och entreprenaden beräknas pågå under 1,5 månad ungefär. Skyltar i området är nu beviljade och kommer att sättas upp under nästa vecka."


2015-09-15

Vi har idag fått denna information från Ownit:

"Hej, 

Det var en tid sedan ni hörde från oss som drivit projektet för att installera fiberanslutning i Rostorp. 

Vi har inte glömt bort er…

Detta brev når er som anmält er till fiberutbyggnaden. Sommaren är över och planeringsarbetet fortskrider ihop med Malmö stad. Belastningen för Malmö stad har varit mycket större än förväntat vilket gjort att tidsplaner för nya områden har skjutits framåt i tiden. Detta är på ett sätt positivt då det för er innebär att ni kommer att få en lösning som är väldigt eftertraktad på marknaden. Vi säkerställer dessutom att ni får installerat den senaste generationens hårdvara i ert hem.

Malmö stad påbörjar i oktober månad upphandlingen av entreprenör för ert område.

Någon närmre tidsplan har vi dessvärre inte att presentera för er men vi kommer att återkomma till er så snart nästa steg drar igång i utbyggnaden!

Har ni några frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att höra av er till oss."


2015-07-31

Vi har idag varit i kontakt med Malmö Stads Bredbandsenhet och diskuterat tidplan. De har mycket att göra och tidplanen ser ut så här just nu:

  • Sept/okt: Detaljerad planering och projektering
  • Q4 2015: Upphandling av entreprenörer
  • Q1 2016: Grävningen påbörjas

Vi kommer även parallellt att titta på de formella delarna med de avtal som ska till mellan Malmö Stad - Rostorps Egna Hem - Ownit.